บริการขนย้าย Extra Move บริการขนย้าย Extra Move บริการขนย้าย Extra Move บริการขนย้าย Extra Move บริการขนย้าย Extra Move

งานขนย้าย

ขนย้ายบ้าน

เปิดกล่องหลังขนย้ายบ้านให้ง่ายต่อการย้ายบ้าน

เปิดกล่องหลังขนย้ายบ้านให้ง่ายต่อการย้ายบ้าน

ทุกคนมักจะเจอปัญหาปวดหัวหลังจากที่เรามองดูกล่องมากมายหลังจากขนย้ายบ้านมาทั้งหลัง เราจะเจอกับกล่องมากมายหลังจากเริ่มย้ายเข้ามาบ้านใหม่ ข้าวของในกล่องที่เขียนไว้มากมาย ห้องครัว ห้องนอน ห้องน้ำจะเรื่มต้นอย่างไรดี

ข้อแรก อย่าแตะต้องกล่องขนย้ายที่คุณยังไม่จำเป็นต้องใช้เมื่อเริ่มย้ายเข้าบ้านมาใหม่ อย่างเช่นของตกแต่งบ้านหรือสิ่งของเพื่อความสวยงามที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เพื่อลดความสับสนในการเปิดกล่องในการขนย้ายบ้าน

ข้อสอง แยกกล่องที่ต้องใช้งาน กับของที่ต้องบริจาคหรือข้าวของเสียหาย ขั้นตอนนี้อาจจะเริ่มทำตั้งแต่การนำสิ่งของลงกล่องขนย้าย และกระดาษหนังสือพิมพ์เราควรใช้เพื่อลดช่องว่างในกล่องขนย้ายเท่านั้น และใช้กระดาษธรรมดาในการห่อของ เพราะน้ำหมึกบนหนังสือพิมพ์อาจจะทำให้ของเป็นรอยได้ และเพื่อป้องกันไม่ให้เราหลงลืมของชิ้นเล็กๆที่อาจจะตกหล่นไปได้ เพราะเราจะทิ้งแต่กระดาษหนังสือพิมพ์เท่านั้น ก็จะไม่มีข้าวของของเราหลุดรอดสายตาและถูกโยนลงถังขยะ

ข้อสาม ห้องต่างๆ พยายามแยกกล่องไว้ในห้องที่ถูกต้อง สิ่งของที่รวบรวมของใช้สำหรับห้องที่มีการใช้งานแตกต่างกัน เช่น ห้องนอน ก็จะมีแต่กล่องของใช้ในห้องนอนเท่านั้น ห้องครัวอาจจะมีของมีคม ห้องน้ำอาจจะมีน้ำยาที่ทำให้หกเปท้อนกล่องหรือสิ่งของอื่นๆได้

ข้อสี่ ไม่ควรเปิดกล่องขนย้ายบ้านพร้อมๆกันหลายๆกล่อง เพื่อลดการสับสนและรกรุงรัง ทำให้เส้นทางจราจร (ในบ้าน) ให้สะดวกอยู่เสมอ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือข้าวของที่อาจจะเสียหายได้ อย่าจัดการทุกๆห้องพร้อมกัน เพราะอาจจะเกิดความสับสนและท้อแท้ในการจัดของได้ หยุดและพักเป็นช่วงๆ แล้วมาเริ่มกันใหม่ ไม่นานเดี๋ยวก็เสร็จ

และหวังว่าการขนย้ายบ้านของคุณจะเป็นไปด้วยความราบรื่น ในบ้านหลังใหม่ที่อบอุ่นของคุณ และมีความสะดวกสบายในการย้ายบ้าน